Safates de Fusta i DM

Safates decorades amb diferents tècniques i envernissades amb vernís acrílic per fora i amb vernís de dos components dins.
Així s’aconsegueix una aparença, duresa i resistència semblants a les del vidre.