Rellotges

Rellotges que es treballen sobre diferents tipus de suport: fusta, teula, DM i rajola.
La maquinària és de quars i funciona amb una pila de 1.5 AA